Modern utrustning
& erfaren personal

Tack vare vår erfarna personal och toppmoderna utrustning, är vi på Torslanda Gräv och Schakt kapabla att genomföra tungrivning av byggnader, broar och andra större konstruktioner.

Tungrivning

Med bred kompetens och avancerad utrustning är vi väl rustade för att ta oss an en mängd olika rivningsprojekt. Vår erfarenhet sträcker sig även över tung demolering, som involverar strukturer såsom broar, hus, industrier och skorstenar. Vi ser även till att alla farliga material hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Miljöanpassad selektiv rivning

Selektiv rivning är en process där vi riktar in oss på att ta bort vissa delar av en byggnad eller struktur medan andra delar bevaras. Detta kan vara en fördelaktig metod när man vill bevara vissa delar av en byggnad eller när man vill undvika att skada omkringliggande byggnader.

Krossning betong

När vi har rivit en byggnad eller struktur krossar vi betongen så att den kan återanvändas. Detta är en viktig del av vårt miljöarbete, då återvinning av material minskar mängden avfall och resurser som krävs för att bygga nya strukturer.

Sanering

Vi är en komplett partner inom asbest och PCB-sanering som utför såväl inventering som en säker sanering enligt gällande föreskrifter.

Återvinning

Vi ser till att allt som går att återvinna tas tillvara på och används igen på ett effektivt sätt. Detta innefattar återvinning av betong, metall, glas och andra material som kan användas på nytt.

Kontakta oss gärna

Torslanda Gräv & Schakt kan erbjuda den absolut bästa servicen och vi ser fram emot att hjälpa dig med ditt nästa rivningsprojekt. Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakt